Välkommen till min portfolio

Vi börjar med GLÄDJE: I februari 2022 fick jag Greta Stipendiet av Polarbröd. Tack!

De 20.000 kronorna använder jag för fördjupning som är till hjälp inom produktion av konst- och kulturevenemang. De senaste åren har jag producerat utställningar och konstnärssamtal med fokus på samer som urfolk, och nationella minoriteter i Norrbotten. Utifrån de erfarenheterna vill jag förjupa mig i hur kulturella fallgropar kan identifieras och undvikas. Det finns ett stort behov av att involvera minoriteterna själva och höja kunskapen hos arrangörer. Så härligt att få tid till förkovring.

Stiftelsens ändamål är att stödja och främja kulturella uttryck för människors välbefinnande. Stiftelsen riktar sig i första hand till kulturella projekt/evenemang i Norra Sverige.
PRODUKTIONER

KOORDINATOR, VIERMIE K

Samordning av det professionella samiska kulturlivet. Viermie K 

är det samiska kulturnätverket på Sápmis svenska sida. Pågår till februari 2023.


DATA FREE ZONE, DFZ

Researcher för DFZ, ett konstprojekt initierat av de åländska konstnärena Iida Jonsson och Simon Saarinen. På uppdrag av Konstmuseet i Norr. Under produktion.


TILL MINNET AV EN ÄLV I PORJUS.

Projektledare utställning och konstnärssamtal med Anja Örn. I samarbete med Norrbottens museum och LaponiaPorten Porjus, sommaren 2021.


SAMTALA & VISA - ATT STÄLLA UT SÁPMI, digitalt samtal om att visa samisk kultur, sommaren 2021. På uppdrag av Konstmuseet i Norr.


MATKOMMUNIKATION SOM FÖRÄNDRAR SÁPMI

Innehåll och produktion. Fyra manualer med text, bild och videos om kommunikation som en väg mot affärsmålen. Slow Food Sápmis material om matkommunikation i syfte att stötta dem som arbetar med samisk mat.

VALDEBATT SAMETINGSVALET 2021

Innehållsredaktör och moderator, på uppdrag av Sameföreningen i Stockholm, film Blackbox videoproduktion. Maj 2021. Valdebatt 2021.


MARKNADSGODIS

Kulturprogram i tre avsnitt, Victoria Harnesk och Eva Gunnare, film Girdit media, egen produktion till Jokkmokks digitalamarknad. Februari 2021.


Avsnitt 1: Det skrivna, det berättade och jojkade 


Avsnitt 2: Liv och rörelse på gården


Avsnitt 3: Bland skrönor, rondellkonst och poesi


HUNDRA ÅR AV SAMISK KAMP

Författarsamtal i tre delar inklusive projektledning, Victoria Harnesk och Åsa Lindstrand, film Tor Tuorda, utgiven av Samefolket. Februari 2021.


Del 1: Ur arkivet föds en bok


Del 2: Tidningen - en del av motståndsrörelsen


Del 3: Journalistik ur ett urfolksperspektiv


KIRUNA FOREVER

Projektledare utställningen Kiruna Forever, på uppdrag av Konstmuseet i norr, Kiruna, film Girdit media.


Digital visning, textproduktion, juni 2020.


Core Desires, New Mineral Collective


Det globala Kiruna, Iwan Baan, Anne Dessing, Michiel van Iersel


Drömmen om en stad, Konstmuseet i Norr


Norr: nästan-, semi-, post-, neo-, kvasi-kolonial, Territorial Agency


The indigenuity manifesto, Joar Nango


Konstnärsintervjuer

innehåll och moderator, december 2020.

Norrakollektivet, 


Iwan Baan, Anne Dessing, Michiel van Iersel


Territorial Agency


Konstnärshälsning

Joar Nango


New Mineral Collective

BÖCKER OCH PODDAR

MODERATOR

Moderatorn ska hjälpa varje medverkande att prestera sitt bästa.

Det har blivit både scenprogram, intervjuer och förtroliga samtal genom åren. Just nu har de flyttat in i de digitala rummen. Här är en del av många roliga jobb. 


”Konstnärsamtal" Konstmuseet i Norr, 2020, "Berätta rätt om samer" Samefolket/UR, 2018, "Intervjuer på snöscenen" Jokkmokkspodden”, Jokkmokks marknad, 2017, "Synliggörande av samer i Sveriges historieberättande”, Sameföreningen i Stockholm/Etnografiska museet, 2016, ”En dag om offentlig mat i Jokkmokk” Strukturum, 2014, "Fallens dag", Porjus bya- och intresseförening 2017, 2015, 2013, ”Samisk mat”, Slow Food Sápmi/UR 2014, ”Valdebatt Sametingsval”, Sameföreningen i Stockholm 2009.


Jokkmokkspodden, Magdalena Forsman och Victoria Harnesk i ett samtal med artisten Caroline af Ugglas på Snöcenen, Jokkmokks vintermarknad 2017.