Interkulturell produktion


Låt mig skapa utrymme för din kreativitet och ta dig över kulturella fallgropar

DÄRFÖR BRINNER JAG FÖR INTERKULTURELLA MÖTEN


VICTORIA HARNESK

Jag växte upp på 70-talet, redan som barn berättade jag om samer. Vid turistbåtens brygga i Änonjalme vid Akka stannade fjällvandrare från hela världen till. Många slog sig ned vid elden i farmors torvkåta, en del blev vänner för livet. Vi sålde rökt fisk, glödkakor och slöjd när vi hade något att erbjuda. Om vintrarna bodde vi i huset i Porjus, här bor jag ännu. Barndomen var bra, ändå gnagde en känsla av att alla inte räknades lika. Jag förstod bara inte vad som skiljde sig.

Jag läste livsmedelsteknik på gymnasiet, trivdes inte i restaurangbranschen som den var då. Men senare vaknade mitt intresse för mathantverk. Och när jag läste statsvetenskap förstod jag att urfolkets utmaningar är globala och gemensamma. Känslan som gnagt blev plötsligt begriplig. Lusten att skriva tog fart, blev ett yrke och en stor del av mitt liv. Alla ord som har betydelse i små kärnfulla texter och fördjupande litteratur, har blivit en passion.

Så blev det tio år i Stockholm. Jag hade Sápmis största blogg, föreläste och arbetade med kommunikation på politisk toppnivå. Men längtan till rötterna var stark. Jag är tillbaka i Porjus, jobbar vidare med att skapa interkulturella möten och kommunikation genom konst och kultur. Att projekt är autentiska, har betydelse och är hållbara driver mina produktioner - oavsett om det är mina egna projekt eller om jag stöttar någon annan på resan mot målet.

Tjänster


Jag hjälper dig som har en stor eller liten idé som du vill förverkliga. Min erfarenhet av interkulturell kommunikation, urfolks- och minoritetsperspektiv är en trygghet när vi sätter fokus på hållbarhet och glömda perspektiv. Jag är verksam inom kommunikation, litteratur, evenemang eller inslag med ljud och bild.

Kulturproduktioner


Behöver du hjälp med konstnärssamtal, körschema, manus, inslags- eller utställningsproduktion? Jag tar hand om hela eller delar av kulturproduktioner inom litteratur, samtidskonst och ljud- och bildmedia. Mycket gör jag själv men jag har ett gediget nätverk som täcker upp de flesta behov för professionella produktioner.

Research och urval


Jag stöttar upp med research och hjälper till med perspektiv och urval inom samiska fält. Framförallt finns min kompetens inom nordsamiskt område, därtill har jag goda samarbeten över stora delar av Sápmi. Mitt kontor finns i Jåhkåmåhkke, under det samiska referensbiblioteket i samma hus som Ájtte fjäll- och samemuseum. Jag koordinerar gärna kommunikationen eller fungerar som redaktör eller författare.


Medlem i Sveriges kommunikatörer.


Omnämnanden


ZEINA MOURTADA

I morgon pratar vi om den samiska matkulturen med fantastiska @victoriaharneskforetag


Zeinas högtidsmat, 2020


INGE FRISK

Victoria ledde ett sju timmar långt föreläsnings- och underhållningsprogram, hon stod för omvandling av idéskiss till ett proffsigt genomförande i bästa TV-stil. Påläst, relevant, klarade tidsfaktorn galant och hade glimten i ögat hela tiden. Vår publik, medlemmar och deltagare uttryckte att hela programmet blev en succé mycket tack vare Victoria som sammmanhållande faktor vid den samiska nationaldagen.

 

Inge Frisk, projektledare och ställföreträdande ordförande i Sameföreningen i Stockholm, 2016.

JESSICA JOHANSSON

Victoria Harnesks löningar präglas av omsorgsfullhet. Hon lämnar inget åt slumpen. Det återspeglas såväl i den höga kvaliten på hennes texter, som i de innovativa och genomarbetade lösningar hon åstadkommit!


Jessica Johansson, kursledare Copywriting, Forsbergs Stockholm, 2016

SELMA GREEN

På mina egna vägnar vill jag tacka utställningsteamet på Konstmuseet i Norr för ett väl utfört arbete under denna speciella tid. Ert engagemang och er kunskap har varit ovärderliga.

I synnerhet vill jag framföra mitt innerliga tack till Victoria Harnesk och Elin Ranestål.


Selma Green, Länskonstmuseichef Konstmuseet i Norr, utställningen Kiruna Forever, 2020.

Utgångspunkter


Idé- och värdegrundsarbetet lägger grunden för bra resultat.

RESULTATINRIKTAT VÄRDEGRUNDSARBETE

Kommunikation är ett verktyg som hjälper organisationen att nå sina verksamhetsmål. Oavsett om ni vill ha fler medlemmar, att många ska komma till er utställning eller något annat är det viktigt att sätta upp och se över mål och hur de hänger ihop med era värdegrunder. Varför behövs det? Jo, för att vara trovärdig och för att allt flyter på bättre när alla vet vad verksamheten står för och vad som ska uppnås. Har ni ännu inte formulerat er hjälps vi åt.


När utgångspunkterna är förankrade och på plats arbetar vi från tre perspektiv: 1. Er profil (enligt ledningen)

2. Identitet (det ni har)

3. Er image (det omvärlden uppfattar). 

INTERKULTURELLT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Mångkultur är när flera kulturer existerar samtidigt, men det betyder inte att människorna intresserar sig för varandra. Det interkultur-ella sker när personer eller verksamheter från flera kulturer interagerar med ömsesidig nyfikenhet.


Att arbeta interkulturellt är gynnsamt. Globala perspektiv kan vara till hjälp i interkulturella processer.

Genom gränsöverskridande förhållningssätt som syftar till att ge kunskaper och mer positiva attityder till andra kulturer kan personer ur olika kulturer, majoriteter och minoriteter interagera och utveckla ett kritiskt förhållningssätt gentemot sina egna fördomar. Då får vi större utbyte av varandra.

SÁPMI EXPERIENCE

Diplomerade företag har en helhetssyn på livsmiljön som Sápmi utgör; de kan berätta om den och är professionella på att ta hand om besökare. Värden ska förmedla samiska värderingar, företaget respektera kulturens integritet och motarbeta att den används för turistisk objektifiering.


Företagen erbjuder äkta samiska upplevelser med samiska värdar. Samisk besöksnäring ska vara långsiktigt hållbar, det kräver kulturell och social förankring i det samiska samhället. Kvalitet, hållbarhet, säkerhet och trovärdighet är ledord för Sápmi Experience. Därför är jag stolt över vara diplomerad sedan den 6 februari 2013.

Team


Olika projekt kräver olika kompetens och flexibla team. Jag samarbetar med Sápmis bästa översättare, korrekturläsare, layoutare, filmare och eventkreatörer.

VICTORIA HARNESK

Grundare och producent


Jag driver företaget och sätter ihop team för olika projekt. Jag har många bra samarbetspartners inom bildmedia, musik och print.

WILLIAM ÄLGEBRINK

William Älgebrink

Grafisk layout


William är den som jag arbetar mest med, vi har sidan Sápmi kommunikation tillsammans.

DU

Kunden


Utan dig är vi ingenting. Oavsett om vi hjälper dig med ett stort eller litet jobb är du den viktigaste i vårt team. 

BESÖK KONTORET I JOKKMOKK