Interkulturell produktion


Ta hjälp och kom vidare

DÄRFÖR BRINNER JAG FÖR INTERKULTURELLA MÖTEN


VICTORIA HARNESK

Jag växte upp på 70-talet, redan som barn berättade jag om samer. Vid turistbåtens brygga i Änonjalme vid Akka stannade fjällvandrare från hela världen till. Många slog sig ned vid elden i farmors torvkåta, en del blev vänner för livet. Vi sålde rökt fisk, glödkakor och slöjd när vi hade någonting att erbjuda. Om vintrarna bodde vi i huset i Porjus, här bor jag ännu. Barndomen var bra, men jag hade en känsla av att alla inte räknades lika. Jag förstod bara inte vad som skiljde sig.

Jag läste livsmedelsteknik på gymnasiet men trivdes inte i restaurangbranschen som den såg ut då. Senare vaknade intresset för mathantverk. Och när jag läste statsvetenskap förstod jag urfolkets globala gemensamma utmaningar, och den där känslan jag haft men inte förstått. Lusten att skriva tog fart och har blivit en stor del av mitt liv. Alla ord som har betydelse i små kärnfulla texter och fördjupande litteratur, har blivit en passion.

Så blev det tio år i Stockholm. Jag hade Sápmis största blogg och föreläste om samer, arbetade med politisk kommunikation till riksdagsval. Nu har jag tre barn och är tillbaka i barndomshemmet i Porjus. Härifrån driver jag mitt företag. Entreprenörskapet har formats med en tydlig inriktning mot interkulturella möten och att kommuniceera genom konst. Att det är autentiskt, betydelsefullt och hållbart är värdegrunder som driver mina arbeten.

Tjänster


Kommunikation, litteratur, evenemang eller inslag med ljud och bild.

Hela produktioner


Jag tar hand om hela produktioner och handplockar kompetens. Min erfarenhet av interkulturell kommunikation, urfolks- och minoritetsperspektiv är en tillgång när vi sätter fokus på hållbarhet och glömda perspektiv.


Del av produktioner


Om du har en stor idé som du behöver hjälp med att förverkliga kan jag ta hand om delmoment som körschema, manus eller vara inslags- och utställningsproducent. Jag koordinerar gärna kommunikationen eller fungerar som redaktör.


Ta hjälp och skapa utrymme för din egen kreativitet.


Omnämnanden


ZEINA MOURTADA

I morgon pratar vi om den samiska matkulturen med fantastiska @victoriaharneskforetag


Zeinas högtidsmat, 2020


INGE FRISK

Victoria ledde ett sju timmar långt föreläsnings- och underhållningsprogram, hon stod för omvandling av idéskiss till ett proffsigt genomförande i bästa TV-stil. Påläst, relevant, klarade tidsfaktorn galant och hade glimten i ögat hela tiden. Vår publik, medlemmar och deltagare uttryckte att hela programmet blev en succé mycket tack vare Victoria som sammmanhållande faktor vid den samiska nationaldagen.

 

Inge Frisk, projektledare och ställföreträdande ordförande i Sameföreningen i Stockholm, 2016.

JESSICA JOHANSSON

Victoria Harnesks löningar präglas av omsorgsfullhet. Hon lämnar inget åt slumpen. Det återspeglas såväl i den höga kvaliten på hennes texter, som i de innovativa och genomarbetade lösningar hon åstadkommit!


Jessica Johansson, kursledare Copywriting, Forsbergs Stockholm, 2016

SELMA GREEN

På mina egna vägnar vill jag tacka utställningsteamet på Konstmuseet i Norr för ett väl utfört arbete under denna speciella tid. Ert engagemang och er kunskap har varit ovärderliga.

I synnerhet vill jag framföra mitt innerliga tack till Victoria Harnesk och Elin Ranestål.


Selma Green, Länskonstmuseichef Konstmuseet i Norr, utställningen Kiruna Forever, 2020.

Utgångspunkter


Idé- och värdegrundsarbetet lägger grunden för bra resultat.

RESULTATINRIKTAT VÄRDEGRUNDSARBETE

Med jäma mellanrum behöver alla se över sin verksamhet. Kommunikation är ett verktyg som hjälper organisationen att nå sina verksamhetsmål. För att ni ska nå era mål - oavsett om ni vill ha fler medlemmar, att många ska komma till er utställning eller något annat - är att se över målen och värdegrunderna. Saknas de så formulerar vi dem. Sedan utgår vi från tre perspektiv: er profil (enligt ledningen), identitet (det ni har) och er image (det omvärlden uppfattar). Vi gör en plan som steg för steg tar er mot de uppsatta målen, och hur kommunikationen kan blienkel och effektiv.

INTERKULTURELL KONTEXT

Mångkultur är när flera kulturer existerar samtidigt, men det betyder inte att människorna intresserar sig för varandra. Det interkulturella sker när flera kulturer interagerar. Interkulturellt lärande är en gränsöverskridande process som syftar till att ge kunskaper och mer positiva attityder till andra kulturer. Därigenom kan personer ur olika kulturer, majoriteter och minoriteter interagera och utveckla ett kritiskt förhållningssätt gentemot sina egna fördomar. Globala perspektiv kan vara till hjälp i interkulturella processer. 

SÁPMI EXPERIENCE

Diplomerade företag har en helhetssyn på livsmiljön som Sápmi utgör; de kan berätta om den och är professionella på att ta hand om besökare. Värden ska förmedla samiska värderingar, företaget respektera kulturens integritet och motarbeta att den används för turistisk objektifiering. Företagen erbjuder äkta samiska upplevelser med samiska värdar. Samisk besöksnäring ska vara långsiktigt hållbar, det kräver kulturell och social förankring i det samiska samhället. Kvalitet, hållbarhet, säkerhet och trovärdighet är ledord för Sápmi Experience. Därför är jag stolt över vara diplomerad sedan den 6 februari 2013.

Team


Olika projekt kräver olika kompetens och flexibla team.

VICTORIA HARNESK

Grundare och producent


Jag driver företaget och sätter ihop team för olika projekt. Jag har många bra samarbetspartners inom bildmedia, musik och print.

WILLIAM ÄLGEBRINK

William Älgebrink

Grafisk layout


William är den som jag arbetar mest med, vi har sidan Sápmi kommunikation tillsammans.

DU

Kunden


Utan dig är vi ingenting. Oavsett om vi hjälper dig med ett stort eller litet jobb är du den viktigaste i vårt team. 

BESÖK KONTORET I JOKKMOKK