Länkar

STATLIGA MYNDIGHETER OCH FÖRVALTNING

Länsstyrelsen (myndighet/förvaltning)

Länsstyrelsen i Norrbottens län fastställer och kontrollerar det högsta renantal som varje sameby i länet får ha. Myndigheten ska också se till att samebyarna tar hänsyn till andra intressen, som naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen. De beslutar även om intrång och exploatering på samebyarnas marker.

 

Minoritet.se (information)

Officiell sida som samlar minoritetsfrågor. Regeringen har erkänt judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar som nationella minoriteter i Sverige. Samer är dessutom ett urfolk vilket ger en särställning. Sametinget sköter sidan på uppdrag av regeringen, den ska spegla människorna och lagstiftning. Värt att uppmärksamma: Sverige får återkommande kritik av FN för samernas brist på inflytande i egna frågor.

 

Minoritetsspråk (Wikipedia)

Bra översikt av fakta och utredningar med mera.

 

Minoritetsspråklag (lagstiftning)

Lag om minoriteters rätt till sitt språk.

 

Regeringens samepolitik (myndighet/förvaltning)

Svenska regeringens webbsida. Kulturdepartementet och Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kunke ansvarar för samepolitiken.

 

Rennäringslagen (lagstiftning)

Lag som reglerar renskötselrätt för samer och samebyar. Den stiftades vid slutet på 1800-talet, då drev Sverige en rasdiskrimineringspolitik vilket tydligt präglar dagens rättigheter och utvecklingsmöjligheter. Värt att uppmärksamma: lagen är delvis diskriminerande, den innehåller en näringsbegränsning för samebyar som saknar motstycke i Sverige.

 

Samer.se (myndighet/information)

Bästa sidan att starta med, officiell info från Samiskt informationscentrum/Sametinget. Historisk tidslinje, nyheter och Sápmikalendarium. Lär dig om året, hur man tar tillvara på en ren, samiska ord eller kolla bilder på #mittsapmi. Har även lättlästa texter.

 

Sameskolstyrelsen, sameskolor (myndighet/förvaltning)

Statlig myndighet med ansvar för utbildning med samisk inriktning till samiska barn, inkluderar förskoleklass och fritidshem. Sameskolor finns i Tärnaby, Jokkmokk, Gällivare, Kiruna och Karesuando, där erbjuds även förskola. Läroplanen för sameskolan och Läroplanen är likvärdig med grundskolans läroplan.

 

Sametinget (myndighet/förvaltning)

Svenska Sametingets webbsida, politisk info, bakgrund och fakta. Sametinget är en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter under regeringen. Det är samtidigt ett folkvalt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur. Har även texter på engelska.

 

Samiskt språkcentrum (myndighet/förvaltning)

Samiskt språkcentrum ingår i Sametinget och ska göra samiskan tillgänglig för fler genom att revitalisera och stärka samiskans position i samhället.

 

SAMISKA ORGANISATIONER

Gaaltije sydsamiskt kulturcentrum (kulturcentrum)

Arbetar för att stärka sydsamisk kultur. Sydsamiskt område omfattar de sydligaste samebyarna och sträcker sig över den norska gränsen. Det sydsamiska språket har varit starkt hotat men återtar mark, Gaaltije ligger i Östersund.

 

Laponia.nu (myndighet/förvaltning/information)

Laponiatjuottjudus, Jokkmokk, förvaltar världsarvet Laponia i en världsunik förvaltningsform där samer är i majoritet i styrelsen. Sedan 2013 styrs det av de människor som lever i och kring området. Alla beslut fattas i konsensus vilket betyder i samtycke mellan alla parter. Tidigare ansvarade Länsstyrelsen i Norrbotten för området. Webbsidan samordnas med Ájtte fjäll- och samemuseum.

 

Riksorganisationen Same Ätnam (riksorganisation)

Organisation för alla samer sedan 1945, en av huvudfrågorna är den samiska slöjden, duodji.

 

Samernas utbildningscentrum (utbildning)

Skolan som är lite kult hette tidigare Samernas Folkhögskola har haft en central roll i det samiska samhället sedan 1940-talet, här kan man bland annat lära sig samiska språk, slöjd och rennäring.

 

Slow Food Sápmi (branchorganisation)

Slow Food Sàpmi, branschorganisation med fokus på hållbar utveckling av samisk mat utifrån samiska traditioner och behov. Medlemmar är samiska mathantverkare och intresserade av samisk mathållning. Omfattar hela Sápmi, även i Norge, Finland och Ryssland. Slow Food är en internationell rörelse.

 

Svenska samernas riksförbund (riksorganisation)

Organiserar Sveriges samebyar och sameföreningar, driver utvecklingsprojekt och är bland annat part i målet om småviltjakten mellan Svenska staten och Girjas sameby.

 

Visit Sápmi (branchorganisation)

Hitta små och stora upplevelser i samiska samhällen, fjäll eller skogar. Visit Sápmi är en branschorganisation för genuina upplevelser som diplomerar företag för Sápmi Experience.

 

Saknar du något, skicka förslag!

Vill du diskutera idéer?

Gilla, följ och dela

Victoria Harnsk - Jojk & Samekultur, Vuosmovägen 10, 982 60 PORJUS, vharnesk@gmail.com, 070-223 56 10