Fakta samtid och historia

BEFOLKNING OCH BOSÄTTNING I NORR

Patrik Lantto och Peter Sköld (red.) (facklitteratur)

 

En intressant antologi som presenterar forskningsrapporter. Artiklarna är relativt smala och begränsade till specifika tidsperioder eller geografiska områden. Boken lämpar sig bäst för den som har grundkunskap i samisk kultur och historia. Den tar bland annat upp hur kulturella skillnader påverkar människors liv vid giftermål, sjukdomar, tro- och verklighetsuppfattning, försörjning och levnadssätt. Artiklarna omfattar äldre samisk historia, rättskamp och vad som sker när två skilda kulturer möts i ett område. Matnyttig och vetenskaplig läsning utlovas för den som vill fördjupa sig och utveckla specialintressen. Utgiven av: Umeå Universitet, Centrum för samisk forskning, 2004, 336 sidor, ISBN 91-974468-0-7.

 

Peter Sköld är professor i historia, samisk samhällsutveckling och kultur, Patrik Lantto är universitetslektor och professor med flera vetenskapliga priser. Tillsammans har de sammanställt innehållet. Cesams hemsida.

 

SÅ LÄNGE VI HAR MARKER (bild saknas)

Lennart Lundmark (populärvetenskap, samhälle)

 

Det här är boken som jag inte vill leva utan. Lundmark skriver begripligt och överskådligt om staten och samernas gemensamma historia under 600 år. Boken förklarar vad som skett och varför det ser ut som det gör idag. Den ger ökad förståelse för krav på rättvisa från samiskt håll. Innehållsmässigt spänner den över det mesta som rör koloniseringen av Sápmi. Ämnen som inte tas upp är slöjd, språk och man får heller inget ”personligt möte” med samerna själva, men sådana möten kan man få i annan litteratur. Utgiven av: Prisma, 1998, 143 sidor, ISBN 91-518-3453-7.

 

Författaren Lennart Lundmark är docent i historia. 1982 blev han fil dr med en avhandling om samerna och staten under 1500- och 1600-talet. 2008 kom uppföljaren Stulet land, Lundmark har även skrivit fler böcker om samer. Lundmarks webbsida.

BEGRAV MITT HJÄRTA VID UDTJAJAURE

Lars Norberg (politik, samhälle)

 

Norbergs bok är upprörande och borde ha tapetserat Sverige med löpsedlar. Men trots, vid utgivningen dagsaktuella, övertramp och en pågående internationell konflikt stannade medieskuggan tung över Sápmi och de olösta frågorna. Författaren, tillika regeringens förhandlare, berättar öppenhjärtigt och självkritiskt om uppdraget vid de känsliga gränsdragningsförhandlingarna för renbete med Norge. Ett uppdrag som han åtog sig med stora förhoppningar men som rullade upp århundraden av tvivelaktig myndighetsutövning. Under arbetets gång började Norberg tvivla på sitt eget förhandlingsmandat gentemot samerna som ett eget folk vilket väckte frågeställningar som inte ens UD:s jurister kunde svara på. År 2005 entledigades Norberg utan förklaring från sitt uppdrag, samma år havererade renbetesförhandlingarna och konflikten mellan länderna intensifierades. Utgiven av: Emma Publishing, 2008, 138 sidor, ISBN 978-91-633-0436-1, DN:s ledare om boken.

 

Seniordiplomat Lars Norberg utsågs 2003 till ordförande för den svenska delegationen i renbetsförhandlingarna. År 2001 var han chef för Europeiska unionens övervakningsstyrka på Balkan och kontaktperson mellan Makedonien och den albanska milisen.

SAMER – ETT URSPRUNGSFOLK I SVERIGE (bild saknas)

Jordbruksdepartementet och Samiskt Informationscentrum (skola, information)

 

Det här är informationsskriften som ska lära oss allt om samer, den tar ett brett grepp om samiskt liv. Den är modern och trevlig. Kanske lite väl trevlig – stundom som ett reklamblad för samer som ett trendigt urfolk på väg. Orättvisor och problem nämns i förbigående men bilden av en generös regering dominerar vilket ställer stora krav på läsaren som kritisk granskare. Det inte bra då boken riktar sig till dem som saknar grundkunskaper. Samiska rättigheter lyfts fram, men däremot inte att de knappast går att nyttja. Återkommande kritik mot Sverige från Europarådet och FN:s kommittéer för rasdiskriminering och mänskliga rättigheters saknas helt trots att regeringen har uppmanats att sprida kritiken, det hade varit passande att göra det här. Trots bristerna är boken en bra start för den som vill lära sig. Utgiven av: Jordbruksdepartementet/Samiskt Informationscentrum, 2004, 64 sidor, ISBN 91-974667-9-4, finns även på engelska och tyska.

 

Samiskt informationscentrum är en del av Sametinget och har det nationella uppdraget för information om samisk kultur. Boken var en del i regeringens nationella informationssatsning om samer, sakkunniga står för innehållet. Beställ gratis på samer.se eller läs den här.

Vill du diskutera idéer?

Gilla, följ och dela

Victoria Harnsk - Jojk & Samekultur, Vuosmovägen 10, 982 60 PORJUS, vharnesk@gmail.com, 070-223 56 10