Victoria Harnesk

VICTORIA HARNESK

Jag växte upp på 70-talet, redan som barn berättade jag om samer. Jag satt på backen vid vår kåta i fjälls där fjällvandrare stannade till. Vandrare från hela världen slog sig ned vid elden i farmors kåta som låg invid vår, en del blev vänner för livet. Vi sålde rökt fisk, glödkakor och slöjd när vi hade någonting att erbjuda. I högstadiet engagerade jag mig som ordförande i elevrådet. Vi bodde på en gård med ett stort äldre hus i Porjus, mamma, pappa, lillebror, jag och farmor. Och hunden, och några renar. Familjen levde av renskötsel, vi fiskade, slöjdade och gjorde annat som hörde till.

 

Det var en bra barndom. Men jag känslan av att villkoren inte var lika för alla, jag förstod bara inte vad som skiljde sig. I gymnasiet blev det livsmedelsteknisk linje, jag trivdes inte i restaurangbranschen som den såg ut då. Men med tiden vaknade ett intresse för mathantverk, traditioner och matproduktionens förutsättningar, jag fick möjlighet att skriva matboken "Smak på Sápmi" som tar ett vidare grepp om mat.

 

Som vuxen har jag bott och arbetat tio år i Stockholm. Jag läste statsvetenskap vid universitet och såg mönstret av kolonisering av urfolk som skett på alla kontinenter, välden över. Äntligen kunde jag sätta fingret på känslan jag haft. Jag såg mitt eget liv i ett större perspektiv, såg att nomadiserade kulturer alltid trycks undan till förmån för fast civilisation och industrialisering.

 

Nu har jag tre barn och är tillbaka i mitt barndomshem i Porjus. Jag tror på vinsterna som kan uppstå om utveckling sker med respekt. Jag ser värdet i urfolks kunskap och annan kunskap som allt fler tappar bort, speciellt när man bor i stan. Glesbygden är en förutsättning för en stor del vår gemensamma kultur och för att man ska kunna bo i stan. Fler måste uppmärksamma det.

 

Mitt företagande har formats av kulturmöten i min släkt och i mina egna livsval. Mitt yrkesliv med kommunikation, projektledning och i styrelser – med det samiska som norm är en förlängning av mig själv.

 

Torvkåtan som vi bodde i under somrarna står nu halvt ihopfallen. Renskötseln och binäringarna har förändrats, men platsen med sin storslagna utsikt över Akkajaure, är ännu ett naturligt stopp för vandrare som packar om ryggsäcken - i bland för sitt första möte med fjällen, ibland i väntan på turistbåten mot civilisationen.

 

Många känner mig som artist, samhällsdebattör och bloggare med fokus på lärande om samisk livsstil och kultur. Bland mina kunder finns skolor, ministrar och internationella organisationer. Nu arbetar jag mest med texter och nära projekt, de kräver färre resor och passar familjelivet. "Victoria Harnesk - Jojk & Samekultur" är ett enmansföretag bildat år 2000. Etablerade samarbeten gör verksamheten flexibel, resurseffektiv och garanterar att större jobb kan göras. Företaget är godkänt för f-skatt och diplomerat för Sápmi Experience.

 

 

Hemsidor: budskap.nu, vhjojk.se och språkspelet.se

 

Förtroendeuppdrag: Nu ledamot i Ájtte fjäll- och samemuseum och ordförande för Stiftelsen Samefolket. I högstadiet var jag ordförande i Elevrådet, senare ordförande för Vaisa Sameförening, ledamot i Barn-, utbildnings och kulturnämnden i Gällivare kommun. I Stockholm; sekreterare i Maria – Södrastations socialdemokratiska förening och ordförande för Sameföreningen. 2008 utsågs jag av regeringen till ambassadör för kvinnors företagande, 2013 avslutades tio år som styrelseledamot i Svenska Samernas Riksförbund.

Vill du diskutera idéer?

Gilla, följ och dela

Victoria Harnsk - Jojk & Samekultur, Vuosmovägen 10, 982 60 PORJUS, vharnesk@gmail.com, 070-223 56 10