Sápmi Experience

Kvalitet, hållbarhet, säkerhet och trovärdighet är ledord för Sápmi Experience. Diplomerade företag har en helhetssyn på livsmiljön som Sápmi utgör; de kan berätta om den och är professionella på att ta hand om besökare. Företagen erbjuder äkta samiska upplevelser med samiska värdar. Samisk besöksnäring ska vara långsiktigt hållbar, det kräver kulturell och social förankring i det samiska samhället. Värden ska förmedla samiska värderingar, företaget respektera kulturens integritet och motarbeta att den används för turistisk objektifiering. Därför är jag stolt över vara diplomerad sedan den 6 februari 2013. Diplomering utfärdas av Visit Sápmi.

Vill du diskutera idéer?

Gilla, följ och dela

Victoria Harnsk - Jojk & Samekultur, Vuosmovägen 10, 982 60 PORJUS, vharnesk@gmail.com, 070-223 56 10